Hans van der Heijden, Director Human Capital bij Deloitte, beschrijft wederom de belangrijkste trends waarmee wij te maken krijgen in het leven en ondernemen in de nieuwe werkelijkheid. Het boek beschrijft hoe onze wereld verandert aan de hand van zeven trends, die dieper ingaan op technologische ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken.

1. Digitaler
2. Grenzelozer
3. Pluriformer
4. Onzekerder
5. Verantwoordelijker
6. Vitaler
7. Ondernemender

Hans van der Heijden en zijn werkgever Deloitte stellen de auteursopbrengsten van dit boek ter beschikking aan de Stichting Lezen & Schrijven.

Stichting Lezen & Schrijven is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een computer. De stichting maakt daarom laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij publiek en politiek en ondersteunt in het hele land honderden gemeenten, instellingen, bedrijven, docenten en vrijwilligers bij het organiseren van scholing. Het resultaat: geluk, gezondheid en groei voor jaarlijks ruim 15.000 mensen.

Stichting Lezen en Schrijven heeft vier speerpunten:

  • Kennis verzamelen en delen over laaggeletterdheid
  • Iedereen die niet goed kan lezen, schrijven of rekenen scholing bieden om dit alsnog te leren
  • Actief werken aan het voorkomen van laaggeletterdheid door onder andere (voor)lezen te stimuleren bij kinderen en ouders
  • Zo veel mogelijk mensen ervan bewust maken dat 2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd zijn. Daar moet iets aan gedaan worden!